REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE na festivalu NOVA SVEST

rekonekcija

Kad se osećamo bolesno, patimo od bola, fizičke ili mentalne bolesti, jasno je da smo veoma daleko od svog najvećeg ljudskog potencijala – optimalnog zdravlja i blagostanja. A za većinu nas bolest je samo najočitiji pokazatelj da nismo postigli ono za šta smo zaista sposobni. Nedostaje nam bezbroj drugih pokazatelja, često zato što postoji jaz između onoga što mislimo da možemo i onoga što naša neverovatna tela i umovi uistinu mogu da učine.
Rekonektivno isceljivanje je most između ograničenja koja smo prihvatili u životu i onoga kakav život zaista može da bude kad iskoristimo svoje stvarne potencijale.
Najnovija naučna istraživanja Rekonektivnog isceljivanja fokusiraju se na eksperimente koji zapravo kvantifikuju uticaj energije, svetlosti i informacija na ljudsko biće. Istraživanja su jasno pokazala delotvornost novog spektra frekvencija, koje nazivamo Rekonektivne, na ljudsko zdravlje i opšte stanje balansa i harmonije.

Na festivalu NOVA SVEST, posetioci će imati priliku da čuju dr Erika Perla, utemeljitelja Rekonektivnog isceljivanja, kao i Natašu Pracaić, praktičara i predsednika skupštine udruženja „PRAKTIČARI REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA SRBIJE“, i Uroša Kesića, praktičara Rekonektivnog isceljivanja i predsednika Udruženja.

U inspirativnom razgovoru, Nataša Pracaić je osvetlila mnoge aspekte Rekonektivnog isceljivanja.

 

Od kada postoji UDRUŽENJE PRAKTIČARI REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA SRBIJE i koja je vaša misija?

 

Udruženje je osnovano avgusta 2008. kao nestranačko, nevladino, nepolitičko, neprofitno, humanitarno udruženje građana, koje okuplja kako praktičare Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije, tako i sve građane koji žele da sarađuju na unapređenju i razvoju Rekonektivnog isceljivanja kao profesije, po metodi dr ERIKA PERLA.

 

ruke koje leceŠta je pokazala dosadašnja praktična primena Rekonektivnog isceljivanja? U kojim slučajevima njegova primena pokazuje najbolje rezultate?

Postoje dokazi o isceljenjima raka, bolesti vezanih za sidu, epilepsije, sindroma hroničnog umora, reumatoidnog i osteoartritisa, cerebralne paralize i mnogih mentalnih i emocionalnih oboljenja.
Rekonektivno isceljivanje daje individuama pristup dubljoj, unutrašnjoj svesnosti i snazi – moći uma, mudrosti, emocionalnoj stabilnosti i telesnoj energiji.
Kad pristupate svojoj unutrašnjoj prirodi stvara se niz događaja koji menjaju i poboljšavaju druge aspekte vašeg života – karijeru, odnose, blagostanje, vitalnost i još mnogo toga. Naizgled nedostižan potencijal, postaje stvarnost.
Ovo govori da u stvari ne postoje slučajevi u kojima primena Rekonektivnog isceljivanja pokazuje najbolje rezultate. Ono radi na sveobuhvatnosti i celokupnosti bića i rezultati su jedinstveni za svaku individuu ponaosob.

 

Koje aktivnosti planira vaše udruženje u narednom periodu?

Pored rada na legalizaciji Rekonektivnog isceljivanja za sve praktičare a ne samo za zdravstvene radnike, pokrenuli smo i inicijativu za dobijanje šifre zanimanja Praktičar Rekonektivnog isceljivanja osnovnog nivoa, što je naše osnovno zanimanje. Za to je potrebno vreme i upornost ali smo sigurni da ćemo uspeti.

Organizovaćemo grupe praktičara za dobrotvorni i društveno koristan rad za pomoć starima, napuštenoj deci, zlostavljanim ženama i ako bude sluha, i za rad po bolnicama.

Nastavljamo sa organizovanjem mentorskih radionica unutar udruženja, za pomoć i podršku, posebno novim praktičarima, u smislu usavršavanja i pomoći oko pokretanja njihovih sopstvenih praksi.

 

Koje uslove osoba treba da ispuni da bi primila znanje o Rekonektivnom isceljivanju?

Svako može da savlada umeće Rekonektivnog isceljivanja bez obzira na uzrast, obrazovanje, prethodnu obuku ili versku pripadnost.
Nije potrebno nikakvo prethodno predznanje ili obuka. Nisu potrebni nikakvi uslovi. Naprotiv, što smo manje uslovljeni tehnikama i raznim uslovima, otvoreniji smo i brže i lakše pristupamo Rekonektivnim frekvencijama.
Deca koja još uvek nisu uslovljena logikom uma i raznim “znanjima” umeće Rekonektivnog isceljivanja savladaju za dva sata, bukvalno. Prepuste se i prihvate! Mi jesmo isceljujući instrumenti, samo što nemamo svest o tome.
Svako ima urođenu sposobnost da, pravilno obučen, pristupi i primeni taj novi spektar frekvencija isceljenja kada s njima stupi u interakciju.
Može se reči da je princip rekonektivnog isceljivanja jednostavan, a rezultat revolucionalan.

 

natasa pracaic

Nataša Pracaić, praktičar Rekonektivnog isceljivanja i predsednik skupštine udruženja “Praktičari Rekonektivnog isceljivanja Srbije”

Kakva je to vrsta energije i odakle dolazi? Da li se može napraviti neko poređenje sa drugim energijama poput Reiki, bionergije, itd?

Rekonektivno isceljivanje shvatamo kao sveobuhvatni spektar frekvencija sačinjen od energije, svetlosti i informacije.
Energija je sve ono od čega smo organski sačinjeni, naša suština kao i naše stvarno fizičko telo.
Svetlost je rezonanca i komunikacija između univerzuma i nas unutar tih frekvencija. Ta informacija, spektra energije svetlosti i informacije, dolazi upravo kroz samu interakciju i preplitanje s energijom i svetlošću. Opipljivo je, merljivo i stvarno se može osetiti. Dolazi iz univerzuma.
To je sveobuhvatan pristup isceljivanju – koji u potpunosti prevazilazi „energetsko isceljivanje“ i njegove bezbrojne složene rituale i tehnike. I tu je osnovna razlika između Rekonektivnog isceljivanja i ostalih energetskih tehnika.
Rekonektivno isceljivanje je jedinstveno umeće isceljivanja bez dodirivanja rukama ( za razliku npr. od bioenergije ). Štaviše, sa udaljenošću, intenzitet frekvencije(a) se pojačava.
Dokazano je da se jedino tokom Rekonektivnog isceljivanja, srčani talasi iscelitelja prepliću sa moždanim talasima isceljivanog i obrnuto.
Dr Ričard Hansberi je ustanovio da se tokom EEG snimanja pokazuje da se moždani talasi organizuju, harmonizuju i ulaze u vrhunsko stanje koherentnosti tj. povezanosti i sklada.

U toku rekonektivnog isceljivanja, istovremeno se dešava proces isceljivanja (isceljivanog) i samoisceljivanja (iscelitelja).

Rekonektivno isceljivanje NIJE NEŠTO ŠTO MI ČINIMO – samo dopuštamo i potpomažemo da se desi. Praktičar u toku rada ništa ne uzima i ništa ne daje, tu je samo kao katalizator koji katališe frekvencije, događa se samo od sebe.
Po rečima dr Erika Perla:

Rekonektivno isceljivanje je prolaz prema ravnoteži i celovitosti, doživljavajući sebe u najvišoj formi. Ulazi u nešto što još ne možemo u potpunosti da razumemo, ali često ima ponovljive rezultate i nadilazi sve što je dosad tradicionalno smatrano energetskim isceljivanjem. Rekonektivno isceljivanje pristupa nečemu što je mnogo iznad tog nivoa.

 

Kako nam Rekonektivno isceljivanje može pomoći u procesu opšteg buđenja koje se dešava na našoj planeti?

Rekonektivno isceljivanje je usmereno na harmonizaciju celokupnog stanja čoveka – fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog, što samo po sebi dovodi do stanja zdravlja odnosno vraćanja u optimalno stanje ravnoteže, stanje optimalne lične vibracije svetlosti, pa tako i vibriramo na višim frevencijama svetlosti. Širimo i zračimo više svetlosti, te se sposobnost da evoluiramo i isceljujemo neprestano povećava. To dovodi do pomaka u svesnosti koji vodi ka ličnoj evoluciji, promeni u svim ravnima našeg postojanja koja se kontinuirano širi, a samim tim se taj pomak u svesnosti i globalno odražava. Kad promenimo svoj život, menjamo i sve oko sebe, menjamo svet! Budimo se!
Suština poruke Rekonektivnog isceljivanja nalazi se unutar dva koncepta transformacije – Univerzalne Jedinstvenosti i Multidimenzionalnosti. Mi smo jedno Planetarno Biće koje se naizgled manifestuje kao mnoga.

ruke isceljuju

U okviru festivala NOVA SVEST imaćemo priliku da čujemo i dr Erika Perla lično putem video uključenja. Kako biste nekome ko nije upoznat sa ovom tematikom opisali dr Erika?

Izuzetan učitelj i predavač koji na neverovatno jednostavan, lak i pitak način prenosi njemu data znanja za koja često ne postoje odgovarajuće reči da bi se opisala.
Čovek velikog srca i tople duše koji je svoj život posvetio širenju znanja o sveobuhvatnom spektru Energije Svetlosti i Informacije Rekonektivnog isceljivanja.
Čovek od integriteta koji u sebi nosi zahvalnost za dar koji mu je dat, nije osoba gladna moći, opsednuta sobom, niti neko superirno biće. Sebe ne smatra posebnim niti misli da ima neke jedinstvene sposobnosti koje niko drugi ne može da nauči i poseduje. Zapravo, prvo što će vam objasniti jeste da za samo nekoliko dana može da vas nauči da radite to što on radi.
Vizionar, lider i pionir na polju energetske medicine ili kvantne zdravstvene zaštite.
Hrabar da se uhvati u koštac sa dogmama i tabuima i da istraje u svojoj spoznatoj istini.
Čovek koji je prepoznao svoju svrhu i put kad mu je niz neobičnih događaja pomogao da uvidi da je njegova svrha postojanja daleko izvan svega što je dotad poznavao, i imao hrabrosti da napravi zaokret i istraje do kraja uprkos svemu.
Dr Perl je uveo na stotine hiljada ljudi i praktičara u Rekonektivno isceljivanje i življenje „rekonektovanog“ života. Dosad je obučio preko 100.000 ljudi širom sveta Rekonektivnom isceljivanju.

 

Koliko se Vaš život promenio kroz praktikovanje Rekonektivnog isceljivanja?

Ja skoro da sebe i svoj život više ne mogu ni da prepoznam. Ustvari, bolje bi bilo reći da sebe ne prepoznajem. Život mi jeste taj jedan jedini koji imam i sa kojim sam se rodila, ali je moj doživljaj njega potpuno drugačiji pa samim tim i za mene često neprepoznatljiv. Sve se ubrzalo, bogatije je, lakše, smislenije, dublje, otvaraju se mogućnosti i dešavaju stvari o kojima ni sanjala nisam da su moguće. Kada se ponekad osvrnem iza sebe, vidim da je toga i tada bilo za naslutiti, samo što ja to nisam videla, kao da sam bila i slepa i gluva.

rukaU avgustu 2007. godine pretrpela sam vrlo težak prelom desne ruke posle pada sa bicikla. Glavica radijusa lakta bila je smrskana, podlaktična kost slomljena. Prošla sam kroz tešku operaciju tokom koje je glavica radijusa hirurški uklonjena, a u ruku mi je ugrađena metalna ploča sa šest zavrtanja. Rezultat svega bio je da sam ostala s obogaljenom rukom i stalno prisutnim bolom. Posle deset dana fizikalne terapije, donela sam odluku da je prekinem – bol uzrokovana fizikalnom terapijom je bila neizdrživa – i odlučila da nastavim dalje sa životom iako je ruka ostala obogaljena.
Za vreme obuke Nivoa I&II, dok sam vežbala na drugima i drugi vežbali na meni, doživela sam čudesno isceljenje, tako da se u mom slučaju naslov Erikove knjige Rekonekcija – isceljuj druge, isceli sebe i doslovno potvrdio. Potpuno mi se povratila funkcionalnost ruke i bol je nestao. To se desilo spontano, potpuno neprimetno – SAMO SE DESILO. Od tada ja više nisam ista i svakog se dana nešto naizgled novo dešava. Život mi se iz korena promenio. Bez ikakvog napora našla sam se na novom životnom putu, onom kojem sam oduvek težila i na koji nisam uspevala da dospem ma koliko se trudila.

Danas, posle ličnih iskustava, dubokih uvida i godina edukacije, članica sam predavačkog tima Rekonekcije, putujem svetom i asistiram dr Perlu tokom obuke novih praktičara, radim na širenju svesnosti ljudi o potrebi da se u Zakon o Zdravstvenoj zaštiti uvede i holistički pristup zdravlju čoveka, kao i da se svakome ko je prošao i savladao potrebnu edukaciju i stekao zvanje praktičara holističkog metoda, omogući da se profesionalno i potpuno legalno bavi tim radom bez obzira na njegovo prethodno obrazovanje. Obavljam funkciju predsednice Skupštine udruženja „PRAKTIČARI REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA SRBIJE“. Te dužnosti za mene nisu puki posao, već duboki unutrašnji poziv.

 

 

 

Autor: noveperspektive.com, novasvest.com

 

 

PRIJATELJ FESTIVALA

rekonekcija

 

POGLEDAJTE NAREDNI DOGAĐAJ U ORGANIZACIJI CENTRA NOVIH PERSPEKTIVA

samani

Podeli sa prijateljima:

Povezani Tekstovi

Ostavite komentar

Ime *

Email *

Website

Tvoj komentar *