Organic / Eko

eko

Samo ono što je prirodno, ima snagu da traje ~ Onore De Balzak

 

Posmatrajući prirodu u njenom veličanstvenom skladu, zamislite se i postavite sebi pitanje koji su to  principi organskih i samoodrživih  perspektiva?

Uputićemo vas u osnovne principe  na kojima se bazira razvoj organske poljoprivrede, a koji je postavila Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu (IFOAM) na čijim se standardima zasniva i Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima naše zemlje.

Princip zdravlja – organska poljoprivreda treba da održi i poveća zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete u celosti.
Princip ekologije – organska poljoprivreda treba da se zasniva na živim eko-sistemima i ciklusima, da radi sa njima, da ih podržava i pomogne njihovom održanju.
Princip pravednosti  – organska poljoprivreda treba da se zasniva na poštenim odnosima prema opštem okruženju, prirodi i životu.
Princip negovanja i staranja – organskom poljoprivredom treba upravljati na oprezan i odgovoran način da bi se očuvalo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija i ekosistema.

Kako u urbanim uslovima istovremeno dostići i održavati  harmoniju sa prirodom?

Koncept “održivog razvoja” postaje model društveno-ekonomskog razvoja u budućnosti.

U Centru Novih Perspektiva kroz naše organic – eko edukacije, moći ćete da se upoznate sa raspoloživim resursima koji nas okružuju, pronaći i prilagoditi meru u njihovom korišćenju i upravljanju tim resursima, i  biti u toku sa globalnim kretanjima.
Danas, kada je digitalna dimenzija inplementirana u skoro sve pore našeg života, a urbanizacija dotakla takoreći svaku stopu naše planete i time povećala nivo zagađenja, virtuozno je umeće očuvati prirodu i živeti u skladu s njenim zakonima.

Prvi korak ka postizanju tog važnog cilja je pre svega edukacija iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.
Prioritet je da polaznicima organic-eko programa pružimo adekvatnu edukaciju, u saradnji sa domaćim ekspertima iz oblasti ekologije i tako pojačamo svest, podignemo nivo znanja, isprobamo znanje u praksi i uputimo na moguće posledice svakodnevnih aktivnosti u urbano – prirodnim okruženjima, kako bi se harmonizovali na svim nivoima.

 

Podeli sa prijateljima: